Manşet 1 Manşet 2 Manşet3 Manşet4 Manşet 5

Hakkımızda

TARİHÇEMİZ;
  
   1989 Yılında ihtiyaçtan Süper Emekliler Derneği olarak Ankara’da kurulan Derneğimiz 1994 Yılı 3.ncü Genel kurulunda kısa adı TÜMEMEKDER olan TÜM İŞÇİ EMEKLİLERİ DUL VE YETİMLERİ DERNEĞİ olarak adını değiştirilmiştir. Bu genel kuruldan sonra hızla gelişmeye ve büyümeye geçen derneğimiz kısa zamanda demokratik sivil toplum kuruluşları arasında ön sıralarda yerini almıştır. Bugün Genel Merkez ve birçok şubemizde kendi binalarında hizmet vermektedir.
 
FALİYETLERİMİZ;
  
   Türkiye’deki Tüm işçi emeklileri, dul ve yetimlerine kısa zamanda büyük gelişmeler sağlayarak Ankara’da emsal kuruluşlar arasında misafirhane açan tek kuruluştur. Yurt genelinde 55 şubesi bulunan HALKA HİZMET HAKKA HİZMET düsturu ile büyümeyi ve üstün hizmet vermeyi amaçlayan bir sivil toplum örgütüdür.
TÜM İŞÇİ EMEKLİLERİ DUL VE YETİMLERİ DERNEĞİ;  EMEK PLATFORMU adı altında 17 sivil toplum örgütünün katılımıyla oluşturulan platformun kurucu saygın bir üyesidir.Zaman zaman dönem sözcülüğünü de yürütmekte olduğu Türkiye Emekliler Platformu kurucuları arasında yer almaktadır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Kurulu delegesidir. Sosyal Güvenlik Danışma Kurulu’ nda; emekli, dul ve yetimlerimizi temsil hakkına sahiptir. Sosyal Güvenlikle ilgili her yasal düzenlemelerde emekli kuruluşu olarak görüşünü bildirmekte, düzenlemelerin emeklinin menfaatine ve yararına çıkması için mücadele vermektedir. TBMM sosyal işler komisyonuna katılıp sosyal yasalara görüş bildirmektedir.
 
AMAÇLARIMIZ;

1- Üyelerinin her türlü haklarını korumak, geliştirmek ve üyelerimizin arasında her türlü      yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak,

2- Üyelerinin, dul ve yetimlerinin sosyal, kültürel ve ekonomik yönlerden kalkınmasını sağlamak için her türlü hak ve menfaatlerinin  korunmasına çaba harcamak,

3- Üyelerinin problemlerinin çözümlenmesinde ilgili kuruluşlar ve makamlar nezdinde teşebbüse geçmek,

4- Avukat tutarak üyelerinin adli ve idari mahkemelerdeki işlerini takip etmek ve bu suretle haklarını korumak,

5- Öğrenci kurs ve yurtları açmak,

6- Yaşlı, hasta ve bakıma muhtaç üyeler için sağlık ocakları ve huzurevleri açmak,

7- Dinlenme kampları kurmak,

8- Üyelerinin sosyal ve kültürel faaliyetleri için lokaller açmak,

9- Basın aracılığıyla yayınlar yapmak, üyelerinin çıkarları yönünde ülke gündemini izleyerek    gerekli noktalarda müdahil olmak,

10-Üyelerinin eğitimi için konferans, seminer ve panel gibi etkinlikler düzenlemek,


  Derneğimiz bu amaçları gerçekleştirmek için ülke çapında yoğun bir çaba göstermekte ve üyelerine hizmeti kutsal bir görev saymaktadır.

Ziyaretçiler

Bugün: 114 | Dün: 110 | Toplam: 134927
Tüm Hakları Saklıdır. © 2014 - 2021 | Tüm Hakları Saklıdır.